Nasze realizacje

To miesce, gdzie staramy si? pokaza? niekt?re z naszych zlece?. Mamy nadziej?, ?e odda ono r??norodno?? i stopie? trudno?ci tych prac, pokazuj?c jednocze?nie czego mo?esz od nas oczekiwa?. Mi?ego ogl?dania 🙂

na gor?ce lato

Klimatyzacja w bloku

Kolejna nasza realizacja. Klimatyzacja w mieszkaniu o pow 40m2.

Klimatyzator typu split o mocy 2,5Kw. Jednostka zewn?trzna zosta?a zamontowana na balkonie. Mieszkanie w ci?gu 10 min zosta?o sch?odzone do przyjemnej temperatury. Rewelacyjne rozwi?zanie na upalne dni. Klient zadowolony wiec i My z czystym sumieniem polecamy to rozwi?zanie. Konkurencyjna cena i profesjonalny monta?. Istnieje mo?liwo?? ch?odzenia ka?dego pomieszczenia osobno oraz ich ogrzewania, a sterujemy smartfonem.

modernizacje

Wymiana instalacji grzewczej

A to praca w Nowosielcach. Polega?a na cz??ciowej wymianie instalacji ogrzewania z wymian? kot?a w?glowego na kondensacyjny kocio? gazowy firmy Wolf oraz monta? kolektor?w s?onecznych i zasobnika.

kanalizacja na Olchowcach

Przy??cz kanalizacyjny

Kolejna realizacja, to ponownie Olchowe w Sanoku. Budowa nowego przy??cza kanalizacyjnego. Us?uga obejmowa?a wykonanie projektu, dostarczenie materia??w, uslug? koparko-?adowark?, wykonanie instalacji. Mimo niesprzyjaj?cej pogody zlecenie zrealizowane w calo?ci.?

pokonujemy przeszkody

Wpi?cie do wodoci?gu

A to prace na Olchowcach. Tym razem wpi?cie si? w istniej?cy wodoci?g oraz doprowadzenie drogi dojazdowej, w kt?rej byly wykonywane, prace do pierwotnego stanu. Oczywi?cie posi?kowali?my si? zaprzyja?nion? firm? TokSan z Sanoka, kt?ra w tym zleceniu ?wiadczy?a uslugi koparkami oraz samochodem.

Zapraszamy skontaktuj si? z nami

nie masz czasu? dzwo?

668 990 818

masz czas? pisz ?mia?o

kontakt@instalacje.sanok.pl